Depersonalizace   &   Derealizace

                                                                 Úvod

           WB01336_1.gif (793


 bytes) Úvod     WB01336_1.gif (793 bytes) Popis dle IoP   WB01336_1.gif (793


 bytes) Definice a symptomy  WB01336_1.gif (793 bytes) FAQ    WB01336_1.gif


 (793 bytes) Léčba   WB01336_1.gif (793 bytes) Stories  WB01336_1.gif (793


 bytes) Linky


Na následujících stránkách naleznete informace o psychických poruchách depersonalizaci a derealizaci.

Depersonalizace a derealizace jsou  psychické stavy / poruchy  spočívající v poruše uvědomění si sebe sama a svých prožitků, pocitech odtržení od svého těla nebo poruše jeho uvědomění, pocitech odcizení a nereálna . Lidé mohou mít pocit jakoby 'byli ve snu' nebo si mohou připadat 'jako automat'. Může se vyskytovat otupení nebo ztráta emocí a soucítění. U derealizace jde o poruchu ve vnímání okolního prostředí, kdy pocit reálnosti vnějšího světa se ztrácí . Člověk může mít pocit, že okolí vnímá skrze jakousi 'mlhu' nebo 'tabuli skla'. Předměty se mohou jevit 'nehmotné', jako ve 'snu' či jako 'představy'.

Tyto stránky by měly být zároveň jakýmsi malým voláním o pomoc skupiny   lidí postižených depersonalizací a derealizací, neboť  zatím neexistuje žádná jasně specifikovaná léčba těchto poruch. Depersonalizace a derealizace jsou ve svých projevech často zcela skryté a rozumové a intelektuální vědomí  je u postižených  v podstatě téměř nezměněno.  Přesto jsou pro většinu těchto lidí zdrojem značného utrpení. Na rozdíl od jiných fyzických nemocí a psychických poruch totiž zasahují člověka přímo v jeho podstatě, neboť vedou ke ztrátě samotného pocitu bytí.

.........................................................................................................................................................................................

Pro zjednodušení formulací se na těchto stránkách  hovoří o depersonalizaci a derealizaci jako o psychických poruchách, přestože  část lékařů na ně stále pohlíží  pouze jako na symptomy jiných psychických problémů a neuznává jejich existenci jako primárních poruch.