Depersonalizace   &    Derealizace

                                                                 Léčba

 

           WB01336_1.gif (793

 bytes) Úvod     WB01336_1.gif (793 bytes) Popis dle IoP   WB01336_1.gif (793

 bytes) Definice a symptomy  WB01336_1.gif (793 bytes) FAQ    WB01336_1.gif

 (793 bytes) Léčba   WB01336_1.gif (793 bytes) Stories  WB01336_1.gif (793

 bytes) Linky


                                                                                Možnosti léčby

Léky
Praktičtí lékaři a psychiatři používají často léky k léčbě řady psychických onemocnění. Příznaky depersonalizace se někdy zmírňují po použití léků, v některých případech může dojít i k vyléčení. Mezi nejobvykleji používané léky patří antidepresiva - SSRI, anxiolityka - benzodiazepiny a další.
Zatím neexistuje žádný zázračný lék na pocity nereálna, ovšem pokud hlavními příčinami depersonalizace jsou úzkost nebo deprese, tak tyto léky mohou významně pomoci. Také některé  vědecké výzkumy  uvádějí úspěchy s určitými léky při léčbě depersonalizace a derealizace.  S vaším lékařem můžete probrat tyto  vědecké zprávy a prověřit zda jsou relevantní k vašemu případu.

Kognitivní terapie
Terapie zabývající se myšlenkami ovlivňujícími naše pocity a chování. Negativní myšlenky, které vedou k úzkosti a depresi, jejíž součástí může být depersonalizace, jsou touto metodou odhalovány a nahrazovány více realistickými a pozitivními myšlenkami. Tento druh terapie je obvykle doplněn o různé relaxační techniky a může být kombinován s některou formou behaviorální terapie.

Behaviorální terapie
Terapie, která se snaží 'prolomit zavedené vzory chování' a neracionální chování v určitých situacích. V procesu označovaném jako 'desensitizace' je jedinec pomalu a postupně vystavován situacím působícím mu 'více' strachu. Fóbie z pavouků může být takto léčena postupným (pod dohledem a vedením, v bezpečně kontrolovaném prostředí) vystavovaním postiženého pavoukům. Stavy, kdy depersonalizace je podobně spuštěna určitou okolností nebo situací mohou být takto léčeny.

Relaxace
Techniky svalové relaxace a masáže působí snižování svalového napětí způsobeného úzkostí a koncentrují mysl více na tělo, což může pomoci v 'uzemnění' jedinců zažívajících pocity depersonalizace.

Psychoterapie
Psychodynamičtí terapeuti se pokoušejí zjistit původ a důvody pro mnoho psychických problémů včetně depersonalizece. Nahlíží ji někdy např. jako způsob obrany mysli proti vnitřnímu konfliktu a vině. Mohou se pokusit objasnit a pracovat s podvědomými faktory, které mohou mohou ovlivňovat vědomý psychický stav použitím různých metod mj. včetně hypnózy, volné asociace, interpretace obrazů ...

Pomoc na internetu
V poslední době vznikla řada  self-help internetových stránek a diskusních fór pro vzájemnou pomoc lidí trpících touto poruchou. Na straně Linky jsou uvedeny odkazy na tyto stránky. V češtině najdete takouvou stránku  s diskusním fórem na adrese  www.depersonalizace.unas.cz  .  Starší diskusní fórum v češtině se nachází na serveru www.doktorka.cz v sekci Diskuze/Chat v oddělení Psychické problémy a psychologie pod heslem Depersonalizace. Doporučujeme navštívit i stránky poskytující informace o jiných psychických poruchách, např. panické poruše (u postižených panickou poruchou se během jejich atak vyskytují vcelku běžně příznaky depersonalizace a derealizace).
Pokud budete hledat informace v angličtině, je někdy vhodné  pamatovat na dvojí spelling slov (depersonalization a derealization v americké angličtině , depersonalisation a derealisation v britské angličtině).