Depersonalizace   &    Derealizace

                                                       Definice a symptomy

 

           WB01336_1.gif (793
 bytes) Úvod     WB01336_1.gif (793 bytes) Popis dle IoP   WB01336_1.gif (793
 bytes) Definice a symptomy  WB01336_1.gif (793 bytes) FAQ    WB01336_1.gif
 (793 bytes) Léčba   WB01336_1.gif (793 bytes) Stories  WB01336_1.gif (793
 bytes) Linky
Depersonalizace
Porucha v sebeuvědomění jedince, který se při ní cítí oddělen od vlastních prožitků a jeho osoba, tělo a duše se mu zdají cizí nebo si je nemůže uvědomit.

Výrazy obvykle používané při popisu depersonalizace
Lidé zažívající depersonalizaci uvádějí, že se cítí :
nereálně....zbaveni těla.... oddělěni sami od sebe.... odděleni od všeho....necítí žádné vazby....osaměle....divně a cize....nepovědomě....jakoby mrtví....jako loutky....jako roboti....jakoby hráli roli....jako neživé dvourozměrné figury....jakoby byli z vaty....že mají mechanické chování....vzdáleně....jako automat....jako diváci....sledují své vlastní jednání jako ve filmu nebo v TV programu....neprovádějící své vlastní myšlení....pozorující nezávislý chod svých myšlenek.....atd.

Derealizace
Porucha v jedincové vnímání okolního prostředí, při níž se okolní svět jeví nereálně, cize a nepovědomě.

Výrazy obvykle používané při popisu derealizace
Lidé zažívající  derealizaci uvádějí, že se cítí :
jakoby ve snu, odtrženi od reality....jakoby se dívalí skrze šedý závoj....měli zamlžení smyslů....byli uzavřeni ve skleněné nádobě....jakoby byli ve snu ve světě dysneylandu....odtaženi v sebe....cítí se odtrženi nebo vzdáleni od nejbližšího okolí....jako divácí v nějaké divné hře postrádající smysl....předměty se jeví zmenšené, ploché....předměty jsou jako představy, jakoby nakreslené, nehmotné, umělé....předměty jakoby dýchaly, pluly anebo se mihotaly......apod.

Depersonalizační syndrom
Přechodné pocity nereálna jsou celkem normální i u zdravých lidí. Mohou být také doprovodným příznakem psychické nebo fyzické nemoci, v těchto případech často pominou , když se postižený zotaví z primární nemoci. Pokud se však tyto pocity objeví jako hlavní problém trvalé a sužující nemoci, jsou psychiatry diagnostikovány jako Depersonalizační Syndrom, Depersonalizační porucha nebo Depersonalizační neuróza.

Období pocitů nereálna mohou trvat dny, týdny či měsíce najednou. V důsledku neustáleho utrpení může postižený rychle dostat těžkou depresi a úzkost. Potom může být těžké určit, zda jsou tyto důsledkem nebo příčinou depersonalizace.

Disociace
Lékařský termín používaný pro skupinu nemocí ovlivňujících paměť, identitu a vědomí. Patří sem také depersonalizace.


Emocionální, fyzické a psychické projevy často doprovázející depersonalizaci.


Některé z těchto níže uvedených neobvyklých a podivných pocitů mohou být označeny jako pseudohalucinace, tzn. že nejsou konkrétní. Přestože přísně vzato některé z nich leží mimo definici derealizace a depersonalizace, jsou často popisovány spolu s nimi.

Zrakové vjemy
Při derealizaci se předměty mohou jevit zmenšené , zvětšené, deformované či jinak zkreslené. Rozmazané či zastřené vidění, tunelové (koridorové) vidění, citlivost na světlo (fotofóbie), pocit změn ve světelných podmínkách (např. pocit, že světlo se zeslabuje) apod. , se často vyskytují.

Zvuk
Hlasy mohou znít zeslabeně nebo vzdáleně, jakoby přefiltrovány přes 'šum davu', nebo hlasitě a s ozvěnou.

Hmat
Postižený může mít dojem změny velikosti a tvaru končetin, může mít pocit jejich otékání nebo ztenčování nebo pocit změny jejich textury (jako by byly z vaty apod.)

Čas
Změny v prožívání času jsou bězné. Častý je pocit jakési prodlevy mezi proběhlou akcí a jejím vjemem. Častá je ztráta povědomí o čase, pocit že čas se nehýbe, zkracování nebo prodlužování času, pocit ztráty uvědomění budoucnosti apod.

Vnímání těla
Mohou se vyskytovat pocity zdvojení těla nebo bytí 'mimo' tělo, kdy má jedinec pocit, že pozoruje svět shora nebo zpozadu svého těla, nebo pocity 'vychýlení' těla z jeho normální pozice , např. pocit 'utápění se' jakoby se nohy člověka nacházely pod úrovní země. Pozorování sebe dvojitě (autoskopie) patří mezi halucinace, které jsou odlišné od derealizace, přestože ji mohou provázet.

Emoce
City jsou potlačené a otupělé a schopnost prožívat většinu emocí (radost, láska nebo nenávist) může být  ztracena (deafektualizace). Ovšem tohle může být pro postiženého značně děsivé. Vyskytuje se pocit prázdnoty provázený ztrátou energie a vitality, ztrátou osobnosti a představivosti. Tyto pocity jsou typické také pro depresi.

Pokud si jedinec navodil stav depersonalizace úmyslně 'kontrolovaným' způsobem (např. prostřednictvím meditace nebo užití drog) může zažívat pocity odtaženého pokoje a osvícení.

Ostatní fyzické projevy
Pocit závratě, mdloby a potíže stát na nohou se mohou vyskytovat a mohou být chybně diagnostikovány jako ušní infekce nebo srdeční problémy. Sucho v ústech, bolest a napětí ve svalech (obzvláště napříč krkem a rameny), klopýtání, potíže stát vzpřímeně, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost a ztráta chuti na jídlo se mohou také objevit.